16 thg 4, 2010

213.Đảng yêu cầu kỉ luật tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ vì gửi thư đóng góp ý kiến theo lời kêu gọi của Tổng Bí Thư

TUMASIC.TK- Ngày hôm qua, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã yêu cầu tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, một Đảng viên, tự kiểm điểm và nhận hình thức kỉ luật xứng đáng vì đã viết thư gửi tới Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam nhân dịp chị bộ Đảng các cấp tiến hành các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng XI vào 1/2011 sắp tới. Lí do được đưa ra là do "trái với chủ nghĩa Mác - Lê nin, trái với Cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng".


Yêu cầu tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ tự kiểm điểm, tự nhận hình thức kỉ luật thích hợp của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Nội dung chính mà tiến sĩ Thọ kiến nghị trong thư gửi Đảng của mình lại là yêu cầu từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê nin, học thuyết xuất phát từ Liên Xô cũ dẫn tới sự hình thành của lí tưởng cộng sản và chủ nghĩa xã hội, trong khi Việt Nam đang tham gia vào tiến trình công nghiệp hóa đất nước, hội nhập với thế giới, tức là vận hành nền kinh tế đặc thù của tư bản chủ nghĩa.
THƯ GỬI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kính gửi :Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam
Tên tôi là Đỗ Xuân Thọ, đảng viên thuộc chi bộ viện chuyên ngành Cầu Hầm thuộc đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ GTVT. Sau hàng chục năm suy nghĩ, nghiền ngẫm về Dân Tộc, về Đảng tôi viết lá thư này cho ban chấp hành Trung ương Đảng để trình bầy ý kiến của tôi về việc xây dựng Đảng ta thật sự vững mạnh. Kính mong các đồng chí đọc, suy nghĩ và xem xét
Theo tôi cần loại bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng và thay vào đó là Chủ nghĩa Dân Tộc
Chủ nghĩa Mác-Lênin là một thanh gươm, một thứ vũ khí mạnh hơn nghìn lần vũ khí hạt nhân mà Bác Hồ vô cùng kính yêu của chúng ta chọn vào lúc xu thế của thời đại là tiến lên CNXH để giải phóng dân tộc. Thanh gươm đó đã được Đảng ta kết hợp một cách nhuần nhuễn với lòng yêu nước nồng nàn và ý chí dành độc lập của nhân dân ta. Hai đế quốc to là Pháp và Mỹ đã bị đánh bại trên mảnh đất hình chữ S này. Mãi mãi, đời đời con cháu của đất Việt ghi lòng tạc dạ điều này. Đó là bài học kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. Thời đó tất cả các đảng viên xin vào Đảng chủ yếu vì lòng yêu nước vì máu dân tộc.
Tuy nhiên, khi bắt tay vào xây dựng đất nước, CN Mác-Lênin đã bộc lộ các sai lầm ở cấp độ các tiên đề. Suốt trong thời bao cấp Đảng ta đã tiến hành xây dựng đất nước theo mô hình của CN Mác- Lênin một cách chính xác, không chê vào đâu được và chính vì thế nên đã kéo lùi lịch sử của dân tốc lại 20 năm! Đó là thời kỳ đen tối nhất của dân tộc...Tôi nghẹn lời không kể xiết những đau khổ mà những người dân đã phải trải qua....
Để xây dựng một cây cầu, chúng tôi phải tính toán thiết kế theo một Quy Trình nào đó. Nếu cây cầu đổ thì việc đầu tiên phải xem xét các kỹ sư đã thiết kế và thi công đúng Quy Trình chưa? Xem xét các viện khác, các cơ quan khác áp dụng cùng Quy Trình đó cầu có đổ không? Nếu xem xét thấy đội ngũ kỹ sư đã làm đúng Quy Trình mà cầu vẫn đổ; Nếu thấy các cơ quan khác cũng áp dụng quy trình đó và cầu cũng đổ thì theo một logic hiển nhiên rứt khoát phải đi đên một khẳng định là Quy Trình đó sai!!! Cũng như vậy, thời bao cấp Đảng ta đã làm đúng CN Mác-Lênin mà đất nước vẫn lầm than; các nước XHCN khác cũng đã làm chính xác mô hình của CN Mác-Lênin mà đất nước vẫn khủng hoảng!! Chúng ta cần dũng cảm chỉ ra rằng CN Mác-Lênin là sai!
Nhận ra sai lầm đó Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới.... Đất nước bừng sáng....Công cuộc đổi mới thực chất là công cuộc mà trong đó chúng ta giám đánh đổ những tiên đề của CN Mác-Lênin như đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản với giai cấp địa chủ , tư sản v.v...Chính vì chúng ta đang “phản bội” lại CN Mác-Lênin mà đất nước mới được như bây giờ. Giai cấp tư sản, địa chủ không nhưng không bị tiêu diệt mà còn được tôn vinh như những người anh hùng, những người bằng tài năng của mình đã mang lại hàng triệu công ăn việc làm cho người lao động. Chính họ đóng thuế cho nhà nước nhiều nhất. Chính họ là nội lực của dân tộc. Ở đây quy luật giá trị thặng dư của Mác đã sai toét vì Mác chưa tính đến tiền được làm ra bởi tài năng, trí tuệ của nhà tư sản.... Đảng viên cũng được khuyến khích “bóc lột” (mà thực chất là tổ chức, quản lý người lao động) để làm giầu cho bản thân và cho xã hội.....Từ một đất nước đói ăn chúng ta đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới....Không thể kể xiết những thắng lợi to lớn của đất nước từ khi Đảng ta “phản bội” lại CN Mác-Lênin lãnh đạo dân tộc tiến hành công cuộc đổi mới....
Không chỉ phát triển kinh tế mà đời sống tinh thần của nhân dân ta cũng được Đảng ta lãnh đạo để "phản bội" lại CN Mác-Lênin, một chủ nghĩa vô thần, một chủ nghĩa cho rằng mình là duy vật triệt để nhất. (Thời bao cấp chúng ta đã phá tan các đền chùa....Trong nhà các đảng viên không có bàn thờ tổ tiên).Cuộc sống tinh thần của nhân dân đã trở về đúng quỹ đạo đó là cuộc sống tinh thần phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc. Những đền, miếu thờ những vị anh hùng dân tộc đã được khôi phục...các lễ hội tâm linh đã trở lại.... đạo Phật, đạo Thiên Chúa.... được tôn trọng.....Chúng ta có thể kết nạp cả những người đi đạo vào Đảng....Ca Trù, dân ca quan họ Bác Ninh, cồng chiêng Tây Nguyên.. đã được thế giới công nhận là các di sản văn hoá nhân loại. Hàng loạt văn nghệ sỹ yêu nước nồng nàn và đầy tài năng hồi bao cấp bị trù dập vì có tư tưởng trái với CN Mác-Lênin đã được khôi phục danh dự..."Bọn Tiểu tư sản trí thức" được Đảng ta dần dần coi là bộ não của dân tộc...
Chúng ta đã “phản bội” lại chủ nghĩa Mác-Lênin để đặt quan hệ ngoại giao với các nước” đế quốc sài lang” như Mỹ, Nhật, Pháp, ....Chúng ta đang hoà nhập nhưng không hoà tan. Bạn bè quốc tế ngày càng làm ăn với Việt Nam nhiều hơn...
Đất nước đang bừng sáng....Lòng dân yên ổn và hướng về Đảng....Kinh tế đang phát triển....Dù không nói ra nhưng toàn thể Đảng viên hiểu rằng chúng ta cần gạt CN Mác-Lênin đi và thay thế bằng CN Dân Tộc.
Công cuộc đổi mới của Đảng ta lẽ ra sẽ đạt được những thành tựu còn to lớn hơn rất nhiều lần nếu như không có những đảng viên có chức, có quyền, có bằng Tiến sỹ (về CN Mác-Lênin), những người bảo thủ, kiên trì bảo vệ CN Mác-Lênin cản đường tiến lên của dân tộc. Họ vu cáo những người yêu nước nồng nàn chống lại Mác-Lênin là chống lại Đảng ta. Họ làm cho giai cấp Công, Nông nghĩ rằng chỉ có CN Mác-Lênin là đem lại quyền lợi cho Công nhân Nông dân nhưng giai cấp Công,Nông Việt Nam đã trải qua thời bao câp và họ đã quá hiểu cơ chế XHCN như thế nào rồi....Thôi mà, hỡi những người Macxit, đừng to mồm bảo Đảng ta ngu xi không hiểu được tư tưởng “vĩ đại” của Mác nên đã làm sai ý Mác trong thời bao cấp!!! Đảng ta rất thông minh và sáng suốt và chính vì thông minh và sáng suốt nên Đảng ta đã “phản bội” lại Mác-Lênin để tiến hành công cuộc đổi mới long trời lở đất đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam!!! Họ bảo vệ CN Mác-Lênin là bảo vệ cái ghế của mình. Họ đã làm cho Đảng ta nhiều lúc xác định mục tiêu chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam một cách sai lầm. Sau đây tôi sẽ chứng minh những nguy hại nếu còn đặt nền tảng tư tưởng của Đảng ta vào CN Mác-Lênin
Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguyên nhân sâu xa gây nên sự mất đoàn kết trong Đảng do đó là nguyên nhân gây nên sự mất đoàn kết trong nhân dân. CN Mác-Lênin là tấm lá chắn cho bọn quan lại tham nhũng
Toàn Đảng toàn dân đang hướng vào mục tiêu: Dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đê l àm được điều này thì công cuộc đổi mới càng phải được đẩy mạnh. Việc này đồng nghĩa với việc đẩy mạnh “phản bội” CN Mác-Lênin. Điều này tất yếu dẫn đến Đảng ta bị chia làm hai phe:
1) Phe Dân Tộc bao gồm những người không quan tâm tới việc thắng thua của một học thuyết nào đó, kể cả học thuyết Mác-Lênin. Tất cả chỉ quan tâm tới việc xây dựng đất nước Hùng Mạnh, tất cả vì Dân tộc Việt Nam.
2)Phe Bảo Thủ bao gồm những người kiên trì bảo vệ CN Mác-Lênin. Trong phe này có:
a)Những kẻ bảo vệ CN Mác-Lênin chỉ vì lợi ích cá nhân như những người đã trót làm TS về chủ nghĩa Mác-Lênin (vin quy bái tổ ở quê hương rồi) nay phải giữ thể diện, phải giữ ghế, giữ nghề kiếm cơm,
b)Những tên tham nhũng khét tiếng vì trong cơ chế XHCN chúng vơ tiền của nhân dân vào túi dễ nhất
c)Nhưng cũng có những người tin tưởng mù quáng vào CN Mác-Lênin như một số rất ít các vị lão thành cách mạng. Những bác này đồng nghĩa việc bảo vệ Đảng với việc bảo vệ CN Mác-Lênin. Đồng nghĩa việc yêu nước với yêu CNXH.
Ở đây chúng ta cần hết sức tỉnh táo để không bị rơi vào hoả mù của phe Bảo Thủ và rơi vào bẫy của bọn phản động muốn lật đổ sự lãnh đạo độc tôn của Đảng ta. Chúng ta không được nhầm lẫn giữa mục đích và phương tiện. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ để giải phóng dân tộc, Bác Hồ xem giải phóng dân tộc là mục đích tối thượng và CN Mác-Lênin là phương tiện, là vũ khí để thực hiện mục đích đó (vì thế mà Người đã bị Quốc Tế Cộng Sản III khai trừ). Thanh gươm Mác-Lênin lúc đó là thứ vũ khí vô địch của các nước thuộc địa vì nó chính là sức mạnh của thời đại-Thời đại XHCN. Thanh gươm đó chỉ dùng để giải phóng dân tộc và nói thẳng chỉ dùng được vào thời đại đó. Giờ đây chúng ta xây dựng đất nước, bằng thực tế thất bại xương mắu của thời bao cấp thời mà chúng ta thực hiện không chê vào đâu được mô hình CNXH, bằng thực tế thắng lợi không thể chối cãi của thời đổi mới, thời mà chúng ta kiên quyết vất bỏ những tiền đề cốt lõi của CN Mác-Lênin, chúng ta nhận ra rằng CN Mác-Lênin là sai!!! Thời đại cũng đổi thay :CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã sụp đổ theo đúng quy luật tất yêu của nó làm chúng ta càng khẳng định CN Mác-Lênin sai lầm ở cấp độ các tiên đề, sai lầm ở mức hệ thống. Chúng ta hãy dũng cảm nhìn sào sự thật: 80% đảng viên không tin hoặc không biết gì về CN Mác-Lênin!!! Chúng ta phải dũng cảm loại bỏ CN Mác-Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng ta và thay vào đó là CN Dân Tộc nếu chúng ta không muốn lừa dối 3 triệu đảng viên, không muốn nói dối hàng triệu sinh viên Việt Nam trong các bài giảng về CN Mác-Lênin, không muốn làm các nhà tư sản trong và ngoài nước phải rón rén đề phòng có ngày Đảng sẽ kích động giai cấp Công Nông “đào mồ” chôn họ. không muốn Đảng ta bị chia rẽ. Nếu lấy CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng thì chúng ta sẽ có một tư duy vô cùng mạch lạc để lãnh đạo dân tộc ta tiến lên. Lúc đó Đảng ta sẽ trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc. Vì không còn lệ thuộc vào tính giai cấp nữa nên chúng ta sẽ chọn được cán bộ lãnh đạo là các “nguyên khí quốc gia” và trung thành tuyệt đối với tổ quốc với nhân dân với Đảng....Không thể kể hết những lợi ích khi chúng ta thật sự thành thật

Trong khi đó những người Bảo Thủ coi sự thống trị của CN Mác-Lênín quan trọng gấp nghìn lần sự hùng cường của Dân tộc. Họ ép Đảng ta phải xây dựng một nền kinh tế hết sức quái thai, hết sức mù mờ:” Nền Kinh tế Thị trường định hướng XHCN”. Đối với quân đội ta chúng cố gắng nèo kéo thêm một nhiệm vụ mơ hồ :chiến đấu vì CNXH. Chúng lập lờ giữa kẻ thù của Dân Tộc với kẻ thù của ý thức hệ Macxit. Chính vì chỉ quan tâm tới sự thống trị của CN Mác-Lênin chúng đã làm Đảng ta không phân biệt được bạn và thù. Chúng có thể bán những mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc cho Trung Quốc kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam (như Tổng bí thư Lê Duẩn khẳng định) chỉ vì chúng cùng ý thức hệ Macxit với chúng và đàn áp thâm độc những người yêu nước cháy bỏng nhưng chống Trung Quốc chống CN Mác-Lênin....Vì lẫn lộn giữa kẻ thù của dân tộc và kẻ thù ý thức hệ nên 10 tỉnh đã cho Trung Quốc thuê đất rừng, thuê bờ biển với diện tích bằng một tỉnh của nước ta trong thời hạn 50 năm....Chúng càng ngày càng thấy rằng cái cơ chế XHCN này là môi trường vơ tiền của nhân dân vào túi dễ nhất....Tuy nhiên chúng cũng thấy rằng không ai còn tin vào CN Mác-Lênin nữa nên chúng phải đem vị thánh của dân tộc, Bác Hồ vô cùng kính yêu làm tấm lá chắn cho CNMác-Lênin....Chúng ép Đảng ta phải ghi vào điều lệ Đảng rằng: Nền tảng tư tưởng của Đảng là CN Mác-Lênin để dễ bề quy kết các đảng viên trung thực, hết long vì Đảng vì dân tộc Việt Nam nhưng chống CN Mác-Lênin là chống Đảng
Bằng các lập luận trên chúng ta khẳng định Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguyên nhân sâu xa gây nên sự mất đoàn kết trong Đảng do đó là nguyên nhân gây nên sự mất đoàn kết trong nhân dân cần loại bỏ
Lấy CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng của Đảng là con đường duy nhất đúng đắn làm Đảng ta trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn của 84 triệu người dân sống trên mảnh đất hình chữ S và xứng đáng là người cầm lái độc tôn đối với dân tộc Việt Nam đưa dân tộc Việt Nam tiến lên đài vinh quang sánh vai với các cường quốc 5 châu .
Một câu hỏi tất yếu sẽ được đặt ra :CN Dân Tộc là CN như thế nào?
Sẽ tốn rất nhiều giấy mực để mô tả đầy đủ về CN Dân Tộc Việt Nam nên tôi chỉ nói vắn tắt các nét chính của CN này.
-CN Dân tộc Việt Nam là sự kết tinh của truyền thống giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam suốt từ thời các vua Hùng đến nay, đặc biệt là giai đoạn chống Pháp chống Mỹ và chống Trung Quốc xâm lược để giải phóng dân tộc; giai đoạn đổi mới để xây dựng đất nước 
-CN Dân tộc Việt Nam là sự tiếp thu có chọn lọc những chủ nghĩa Dân tộc đã xuất hiện trên thế giới như ở Đức, Nhật, Do thái, Hàn Quốc v.v...
Tóm lại CN Dân tộc Việt Nam coi 84 triệu người VN như một cơ thể hoàn chỉnh. Trong đó bộ não bao gồm những người lao động chủ yếu bằng đầu như các nhà chính trị, các tướng lĩnh các trí thức, các chủ doanh nghiệp, văn nghệ sỹ.v.v...; chân, tay là công nhân, nông dân, bộ đội , công an; Trái tim là CN Dân Tộc VN....
Trên đây là các nét chính, việc hoàn thiện nó là nhiệm vụ của các nhà Triết học Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta không nên cầu toàn. Chúng ta sẽ hoàn thiện dần... Rồi đây chúng ta còn phải xây dựng một triết học của chính dân tộc mình, một triết học “Made in Vietnam”....
Khi đặt CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng, Đảng ta sẽ khơi dạy dòng mắu dân tộc mạnh mẽ của 84 triệu người dân VN. Vì đã laọi bỏ tính giai cấp, chúng ta luôn luôn chọn được những người giỏi nhất, đức độ nhất vào các vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng. Đảng viên sẽ là những người giỏi nhất trong toàn dân (chứ không chỉ ở giai cấp Công,Nông)....Lúc đó Đảng là dân tộc và dân tộc chính là Đảng
Vì chỉ còn quan tâm tới lợi ích, tới sự tồn vong của dân tộc, Đảng ta sẽ có một cái nhìn mạch lạc và thấu đáo để xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ Quốc. Chúng ta sẽ dễ dàng chỉ ra Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam (như Tổng Bí thư Lê Duẩn nói), dễ ràng nhìn thấy Nga, Mỹ, Nhật, EU là các đồng minh có thể giúp ta về kinh tế và quân sự khi chúng ta bị Trung Quốc xâm lược mặc dù các nước đó là "đế quốc sài lang". Chúng ta sẽ dễ dàng kết hợp được sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. ...Chúng ta sẽ dễ dàng chỉ ra rằng để có nền kinh tế hùng cường chúng ta không thể dàn hàng ngang tiến lên mà phải tập trung vào những mũi nhọn như CN Thông tin, Đóng Tầu v.v.....và rằng nông nghiệp không phải là mũi nhọn, và rằng phải ngăn chặn triệt để hàng lậu từ Trung Quốc....rằng mô hình kinh tế của nước ta phải là mô hình của CN Tư bản ....
.......
Không thể kể hết những ưu thế tuyệt đôi khi lấy CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng của Đảng.
Chính vì những lẽ trên Đảng ta phải
Đổi tên Đảng Cộng Sản Việt Nam thành Đảng Lao Động Việt Nam; đổi tên nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thành nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà như Bác Hồ đã chọn.
Đảng ta cần phải làm những điều trên ngay trong đại hội lần thứ XI này để Đảng ta thật sự vững mạnh, để dân tộc Việt Nam thật sự đoàn kết, để bạn bè quốc tế thật sự hiểu về ta và giúp đỡ ta, để cho nạn tham nhũng bị mất đi, để cho các cán bộ Đảng và Nhà nước là những người tài giỏi nhất, hết lòng vì dân vì nước và cuối cùng là để Việt Nam mau chóng trở thành một cường quốc
Trên đây là những ý kiến vô cùng tâm huyết của tôi, một đảng viên 30 tuổi Đảng, một cựu chiến binh đã chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị năm 1972 và được kết nạp vào Đảng ngay trên mâm pháo năm 1973, một người tuyệt đối trung thành với dân tộc Việt Nam, tuyệt đối trung thành với Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập, luôn luôn đau đáu những suy tư về đất nước, về Đảng để nghĩ cách làm cho dân tộc ta hùng mạnh. Tuy nhiên tôi không ít lần bị các đồng chí công an quy là phản động, là bất mãn với chế độ, là công thần vì cậy bố là người có công nuôi các lãnh tụ như Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt....Mặc dù vậy tôi thề sẽ vẫn kiên trì thuyết phục và đấu tranh đến hơi thở cuối cùng để loại bỏ CN Mác-Lê nin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng ta và thay vào đó là CN Dân Tộc. Tôi tin tưởng rằng có 80% đảng viên trong Đảng ủng hộ tôi
Kính mong các đồng chí đọc kỹ và xem xét.
Hà Nội, ngày 16-3-2010
Người viết
ĐỖ XUÂN THỌ
Email:tsdoxuantho@gmail.com
Điện thoại:0914119002
Địa chỉ cơ quan:Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, 1252 Đường Láng
Đống Đa Hà Nội
Địa chỉ nhà riêng:Số nhà 12 ngõ 1142 Đường La Thành Hà Nội

Có thể nhận xét ngay rằng, những đề nghị nói trên của ông Đỗ Xuân Thọ sẽ không bao giờ được Đảng Cộng Sản Việt Nam chấp nhận vì nó phê phán trực tiếp những mặt trái và tác hại do thuyết nền tảng Mác Lênin gây ra trong đời sống xã hội cũng như đời sống chính trị ở Việt Nam đồng thời nó yêu cầu thay đổi toàn bộ cục diện chính trị trong nội bộ Đảng.

Đây là vấn đề mà học Đảng Cộng Sản Việt Nam gọi là "diễn biến hóa bình" và "tự diễn biến hòa bình", điều mà họ gọi là vấn đề nguy hiểm, do các thế lực thù địch của họ gây ra.

Tuy nhiên, xét về mục đích của bức thứ với những kiến nghị thay đổi trong đường hướng hoạt động của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì những yêu cầu đó hoàn toàn nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của xã hội hiện tại, và quan trọng hơn hết là giải quyết mâu thuẫn KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT trong tiến trình phát triển đất nước hiện nay. Đó là mẫu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản.Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. ( ảnh: blog Đỗ Xuân Thọ )

Hiện nay ở Việt Nam, trong khi vận hành nền kinh tế đặc thù tư bản chủ nghĩa, tức là công nghiệp hóa và hội nhập, thì chính phủ Việt Nam vẫn sử dụng cụm từ "chủ nghĩa Mác - Lê nin" dù cho sự hình thành của chủ nghĩa Mác Lê nin, hay là chủ nghĩa xã hội là do sự mâu thuẫn gay gắt với chủ nghĩa tư bản, mà những người chủ trương học thuyết này cho là sự mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân ( vô sản ) và giai cấp tư sản đã khiến nó ra đời.

Mặc dù trong diễn văn phát biểu ngày 2/2/2010 của mình, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã kêu gọi nhân dân, Đảng viên đóng góp ý kiến cho Đảng để hoàn thành tốt Đại hội Đảng XI sắp tới, đặc biệt là Văn kiện Đại hội Đảng, một văn bản quan trọng định hướng hoạt động trong suốt thời gian giữa hai kì Đại hội của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Điều này khiến cho người ta thực sự e ngại khi có ý định gửi kiến nghị, góp ý đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay. Và thực sự, nếu như Đảng có ý định đón nhận những đóng góp của Đảng viên và nhân dân Việt Nam thì yêu cầu được đưa ra với tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ sẽ không có.

Việc yêu cầu tiến sĩ Thọ tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỉ luật  là một biện pháp răn đe tinh thần của những người có ý định đóng góp ý kiến mà trái với ý kiến, cương lĩnh của Đảng. Vậy đó có phải là tinh thần tiếp thu ý kiến người dân, Đảng viên như trong điều lệ Đảng đã ghi hay chỉ là một màn kịch vụng về để che mắt khách quan mà thôi.

Những lời kêu gọi suông thì cũng sẽ chỉ gây ra tác dụng phụ nguy hiểm mà thôi.

Việc lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng vừa ra lời kêu gọi nhân dân đóng góp ý kiến trong dịp chuẩn bị Đại hội Đảng thì Đảng lại ra yêu cầu kỉ luật một Đảng viên có thư góp ý gửi Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng sẽ gây phản ứng thế nào trong dư luận?

Đó là sẽ sự tức giận. Và tiếp theo sau là nhận ra rằng mình đã bị lừa bởi những lời lẽ quá ngọt ngào. Sự thực trái người đã chứng minh điều đó.


Blog chính trị-xã hội...Ra đời ngày 24/11/2009...Bởi Blogger Tumasic 
© www.TUMASIC.tk 2009-2010


web visitors

10 nhận xét:

 1. Nặc danh17/4/10 00:07

  Hic, người ta kêu gọi đóng góp ý kiến cho người ta nhưng phải đóng góp có kiểu riêng hẳn hoi chứ. Đóng góp bừa đâu có được! Kiểu riêng là kiểu không cực đoan, không hạn hẹp, không đơn chiều, không oang oang, không cá nhân đơn độc, không ngây thơ, không nông nổi, không đòi hỏi quá cao kiểu phu nhân ông lão đánh cá vàng...

  Với một loạt cái "Không" của kiểu đóng góp này (đấy là tính sơ sơ!), thì người đóng góp phải tự hỏi mình rằng họ có bao đủ được ngần ấy điều kiện không? Hic, nếu câu trả lời là "Không" (đoạn này hơi oái oăm: lúc cần không thì không không, lúc không cần không thì lại không!!!), chắc người đóng góp phải tự biết việc mình đóng góp kia sẽ được hoan nghênh hay bị kỷ luật!

  Trả lờiXóa
 2. Nặc danh17/4/10 00:20

  Mà ảnh ông Đỗ Xuân Thọ ở bên trên không phải là ông Đỗ Xuân Thọ mà tôi từng gặp. Chả hiểu do tôi bị ông Thọ tôi gặp lừa, hay chủ Blog Tumasic treo ảnh sai!

  Trả lờiXóa
 3. Nguyên Thạch17/4/10 00:44

  Cộng sản không thể thay đổi mà phải dẹp bỏ (Boris Yeltsin)

  Làm thế nào để dẹp bỏ ?.Một cách ngắn gọn:Các nhà trí thức,các đảng viên yêu nước,quân đội anh dũng,công an thương dân,sinh viên học sinh yêu Tổ quốc.Tất cả hãy vì tiền đồ của Dân Tộc mà kiên nhẫn truyền bá ,khơi dậy ý thức trách nhiệm của công dân nước Việt,tất cả hãy cùng nhau đứng dậy đạp đổ bạo quyền.

  Mười lăm tên trong bắc bộ phủ,thật ra thì chỉ là những đống thịt sống hôi tanh.Sở dĩ dân ta nghèo khổ,đất nước ta lạc hậu,đội đít bảng thống kê của thế giới là bởi chúng ta trao cho những thằng phản quốc này quá nhiều quyền hành.Chúng cũng sẽ là những Sadam Hussen hôi tanh trốn trui trốn nhủi mỗi một khi không còn quyền lực.

  Quân đội,công an,trí thức,đảng viên... hãy cùng toàn dân rèn ý chí chuẩn bị cho ngày tổng nổi dậy đó.Chúng ta sẽ dựng lại danh dự cho Việt Nam hầu xứng danh với cộng đồng thế giới.

  Nguyên Thạch

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh17/4/10 02:35

  Có thể bạn này chưa trải qua chiến tranh nên cứ hô hào cho chiến tranh xảy ra thật nhanh rồi ở đó nhìn cho vui chắc? Hay là bạn trải qua rồi? Trải rồi thì bạn thử nói lại xem chiến tranh đó giải quyết được vấn đề gì và phải trả giá bằng những thứ gì?

  Nước ta lạc hậu bởi hàng tỉ nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ cha ông bạn. Cần kiểm điểm cá nhân mình và nội bộ gia đình, dòng tộc trước khi khơi khơi kiểm điểm người khác giữa chợ như vậy!

  Trả lờiXóa
 5. Nguyên Thạch17/4/10 05:09

  Thưa bạn " Nặc danh ".

  Đáng lẽ ra,tôi sẽ không quan tâm hoặc trả lời cho bất cứ thứ gì là nặc danh.Các cụ cũng đã căn dặn rằng " Khi danh không chính thì ngôn cũng không thuận ".

  Dân tộc Việt nam,nếu ai cũng cúi đầu ôm nhục thì làm gì có hai vị nữ anh hùng Trưng Trắc-Trưng Nhị cùng toàn dân đứng lên tổng khởi nghĩa ( cách đây gần 2.000 năm,năm 0040-43)đánh đuổi quân Hán.

  Trần Hưng Đạo với chiến trận Bạch Đằng Giang lừng lẫy ( Năm Mậu Tý-1288).Tướng Tàu Thoát Hoan phải bỏ chạy về Tàu ,không còn một mảnh giáp. Hưng Đạo Vương đã khiến quân Nguyên-Mông phải khiếp sợ.

  Anh hùng áo vải Nguyễn Huệ-Vua Quang Trung với trận chiến lừng danh Đống Đa,đại phá 30 vạn quân Mãn Thanh ( 1789 )khiên Tôn Sĩ Nghị phải chui vào ống cống để trốn về Tàu.

  Ngày hôm nay,chả lẽ chúng ta đều là những kẽ ươn hèn cúi đầu nuốt miếng cơm trong nhục nhã?.Khi đất nước vốn đã nhỏ bé,nay lại càng bị teo dần.Hoàng Trường Sa,Vịnh Bắc bộ,các tỉnh dọc biên thùy bị lấn,Tây Nguyên bị chiếm,kinh tế hàng hóa thực phẩm bị suốt độc,giết hại dần mòn Dân Tộc này.

  Trước thảm họa nhan nhãn đó,theo ý bạn là nên cúi đầu ngoảnh mặt " Tôi không dám,tôi chỉ biết giữ nồi cơm của chính tôi,cho gia đình giòng tộc tôi,tôi chỉ lo chăm sóc cho bộ lông của tôi...",mặc ngoại bang Hán triều bắc phương và đám thái thú ở Bắc bộ phủ-Ba Đình muốn làm gì thì làm à!.

  Qua cuộc chiến Huynh đệ tương tàn,những chiến sĩ anh hùng đã để lại ở chiến trường một cái chân,nhưng không vì thế mà phải đi bằng đầu gối.Còn bạn,bạn đi bằng gì ?.

  Chào bạn.

  Nguyên Thạch

  Trả lờiXóa
 6. Đúng là ảnh bị sai. Ảnh này được lấy trên Google. Đã chỉnh lại ảnh lấy từ blog của ông Thọ.

  Xin vô cùng cáo lỗi.

  Trả lờiXóa
 7. Nếu mà đóng góp ý kiến cũng phải có nguyên tắc thì góp làm gì. Thà mình nói cho nhau nghe còn hơn.

  Tuy nhiên đây cũng là một bằng chứng sắc nét về việc Đảng tiếp thu ý kiến Đảng viên, nhân dân như nào? họ có khách quan, dân chủ hay không? hay bảo thủ, độc đoán.

  Trả lờiXóa
 8. Blog bạn hay quá, bạn Nguyên Thạch nói đúng đấy.
  Nhà văn Dương Thu Hươngcũngnói"dân tộc nào,thì chính phủ ấy"-chẳng aimuốn chiến tranh, nhưng các cuộc cách mạng của nhân loại đã chứng minh rằng "tự do,quyền sống bình đẳng" không tự nhiên mà tới, mà chúng ta phải"giành lấy".

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh18/4/10 20:04

  Dảng ta làm việc rất ư là "Dân Chủ" nhưng mà "Dân chủ tập trung".chưa phải là Dân chủ rộng rãi.

  Trả lờiXóa
 10. Tại mấy ổng cứ nghĩ là dân bầu nên cho nên các ông ấy mời là dân, mới có quyền làm chủ, chứ còn người thường như mình thì

  "nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
  vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ".

  Trả lờiXóa

Petitions by Change.org|Start a Petition »
Kí tên đề nghị Liên Hợp Quốc đổi tên quốc tế của biển Đông từ "biển Nam Trung Hoa" thành "biển Đông Nam Á" trong cách gọi thông thường trên quốc tế.

Thống kê truy cập

Biểu tình:"TRẢ TỰ DO VÔ ĐIỀU KIỆN CHO CÁC NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ"

1. Truyền thông tự do vì con người: Thượng tôn sự thật, Tôn trọng con người, Văn minh - Văn Hoá

2. Giữ gìn màu xanh và an ninh cho Việt Nam

"Gió thổi đốm lửa thành đám lửa; đám lửa thành đám cháy lan tỏa đốt cháy những gì hủ bại, dối trá và đánh bóng những giá trị chân thực. Bạn làm hại nhân dân Việt Nam thì hãy sợ Gió..."

Thông tin, bình luận trên blog Tumasic được tổng hợp, phân tích bởi Blogger Tumasic ( Blogger Gió Wind ) hoặc được đăng lại, trích dẫn từ các nguồn thông tin có ghi kèm theo.

Tumasic không giữ bản quyền bất kì nội dung nào trên blog Tumasic. Mọi người có thể trích đăng lại bất kì thành phần nào trên blog này ở một nơi khác mà không cần hỏi ý kiến, chỉ cần ghi nguồn là "Blog Tumasic" hoặc "Tumasic" hoặc "Blogger Tumasic".

Tumasic có toàn quyền xóa bỏ hay sửa đổi bất cứ nội dung nào theo mong muốn của Tumasic, mong muốn đó phù hợp với các tiêu chí 1. và 2. ở trên.

© Blogger Tumasic 2009-2010

Các địa chỉ truy cập blog Tumasic

www.tumasic.blogspot.com

www.tumasic.tk

www.tumasic.co.cc

Blog chính trị-xã hội...Ra đời ngày 24/11/2009...Bởi Blogger Tumasic © www.TUMASIC.tk 2009-2010

Chân thành cảm ơn Google với dịch vụ Blogspot.com đã cung cấp nguồn lưu trữ cho blog này.

Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các nhà cung cấp tiện ích mà Blog Tumasic đã sử dụng.

Blogger Tumasic!

Liên lạc

E-mail: tumasic@gmail.com

Yahoo: tumasic (lưu ý, chỉ chat, không gửi e-mail tới địa chỉ này)